Home Finance Existují půjčky bez registru?

Existují půjčky bez registru?

0
Existují půjčky bez registru?

Získat půjčku bez registru bývalo v minulosti poměrně snadné. Dnes už by poskytovatelé úvěrů tento produkt nabízet neměli. Proč tomu tak je? A co vlastně jsou půjčky bez registru?

V dřívějších dobách mohl spotřebitelský úvěr poskytovat kdokoliv, kdo měl živnostenské oprávnění. Na trhu se tak pohybovalo mnoho úvěrových predátorů s neférovými praktikami, bezbřehými sankcemi a rozhodčími doložkami bez uvedení konkrétního rozhodce.

Od 1.12.2016 je po novele zákona o spotřebitelském úvěru k poskytování spotřebitelského úvěru zapotřebí oprávnění udělované Českou národní bankou. Mimo zákony byly také postaveny hojně nabízené spotřebitelské půjčky na směnku, kterou mohl věřitel prodat kdykoliv a komukoliv.

Každý poskytovatel půjček je navíc povinen prověřovat potenciálního klienta z hlediska jeho úvěruschopnosti neboli bonity. Jak je to tedy dnes s půjčkami bez registru?

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru

Spotřebitelské úvěry mohou poskytovat bankovní instituce jako jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce nebo vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu. Všechny tyto instituce musí mít odborně vzdělané pracovníky a splňovat zákonné požadavky.

Kromě nich mohou spotřebitelské úvěry poskytovat i nebankovní instituce, a to na základě oprávnění, o jehož udělení rozhoduje ČNB. Ta také na jejich činnost dohlíží. 

Nebankovní subjekt musí mít kapitál ve výši 20 milionů Kč, upravená vnitřní pravidla fungování podobně jako banky a pravidla posuzování úvěruschopnosti. Subjekty oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr jsou evidovány v registru vedeném ČNB, který je veřejně přístupný na jejích webových stránkách. 

Podmínky v bankovním i nebankovním sektoru se tak na poli spotřebitelských úvěrů poměrně sjednotily a zpřísnily, přesto je k dokonalosti stále daleko.

Ověřování bonity žadatele

Novela zákona u spotřebitelských půjček sice výslovně zavedla povinnost poskytovatele řádně prověřit schopnost dlužníka splácet úvěr, zákon však neukládá povinnost kontrolovat registry dlužníků. 

I díky tomu se mohou nadále realizovat půjčky bez registru na ruku, u nichž poskytovatel rozhoduje o schopnosti klienta splácet jinou cestou, než nahlédnutím do registru dlužníků.

Avšak je potřeba říci, že solidní a férové společnosti dnes půjčky bez registru neposkytují. Například Zonky půjčka bez registru prakticky neexistuje. Zonky totiž dbá na to, jakou platební morálku člověk má.

Zonky a ostatní důvěryhodní poskytovatelé úvěrů dokáží pochopit menší vroubky v úvěrové minulosti. Půjčí i lidem, kteří měli v minulosti exekuci nebo insolvenci a dnes už mají vše řádně vyrovnáno. 

Ovšem nepůjčí tomu, kdo splácení závazků nebere vážně a má několik negativních záznamů v registrech dlužníků. Chrání tím jednak sebe a zároveň i dlužníka, aby nespadl do dluhové spirály.

Půjčka bez registru – je zodpovědná?

Půjčky bez registru často cílí na ty, kdo se dostali do finančních problémů a neví, jak z nich ven. Snaží se nalákat lidi v zoufalé situaci na hesla jako “rychlá půjčka ihned”, “půjčka bez registru a zástavy” nebo “půjčka na OP”.

Může se sice zdát, že registry dlužníků jsou tu proto, aby zájemcům o půjčku komplikovaly život, ovšem je to právě naopak. Prověření, jestli žadatel bude schopen úvěr splácet, je jednou ze zásad zodpovědného úvěrování a jeden z aspektů ochrany spotřebitele.

U půjček bez registru je sice pravděpodobné, že člověk dostane peníze velmi rychle na ruku nebo účet, ovšem zároveň se upíše se k jednomu z nejrizikovějších produktů na trhu. A snadno se může zamotat do kolotoče dluhů.

Půjčka bez registru je tedy rizikovou záležitostí jak pro poskytovatele úvěrů, tak pro žadatele o něj. Poskytovatel riskuje, že své peníze už neuvidí, a žadatel riskuje mnohonásobné přeplacení jistiny půjčky a vysoké sankce.

Nemůže být pochyb o tom, že vyhledávat i nabízet půjčky bez registru není vůbec rozumné.