Home Rady a Návody RRZ vnímá pozitivně vládní cíl snížit deficit pod 3% HDP již v roce 2023

RRZ vnímá pozitivně vládní cíl snížit deficit pod 3% HDP již v roce 2023

0
RRZ vnímá pozitivně vládní cíl snížit deficit pod 3% HDP již v roce 2023

Rada pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) vnímá pozitivně, že vládní cíle předpokládají snížení schodku pod úroveň 3% hrubého domácího produktu (HDP) již v roce 2023 a dále předpokládají snižování iv roce 2024. Uvedla to ve stanovisku Kancelář Rady pro rozpočtovou odpovědnost (KRRZ ).

Návrh rozpočtu však podle rady neobsahuje opatření k dosažení těchto cílů (chybějící opatření jsou ve výši 0,7% HDP v roce 2023). Ozdravování rozpočtu se tak má podle návrhu posunout až na další léta, kdy vláda předpokládá ambiciózní konsolidační politiku, chybí však jasně definovaná struktura opatření.

KRRZ avizovala, že, jako každý rok, RRZ zveřejní detailní analýzu rozpočtu na příští rok v první polovině listopadu před projednáním rozpočtu v Národní radě SR. Na základě toho zveřejní i definitivní odhad vývoje veřejných financí, zejména strukturální bilance včetně finálního posouzení velikosti rizik a realističnosti celkového rozpočtu. Doporučení se stanoví i vzhledem k nejnovější makroekonomický výhled, jakož i legislativní cíle v oblasti důchodů.

Proto toto stanovisko podle RRZ dále obsahuje jen různé podmíněné scénáře, které by se neměly zaměňovat za odhady RRZ. V případě naplnění cíle schodku v roce 2023, jakož i přijetí takové důchodové reformy, která splňuje podmínky Fondu obnovy (zlepšení indikátoru S2 o 1,8% HDP, respektive 0,9% HDP v případě indikátoru vyhodnocovaného RRZ), by pravděpodobně došlo kromě snížení deficitu pod hranici 3% HDP i ke zlepšení udržitelnosti do pásma středního rizika. To by znamenalo splnění obou doporučení RRZ.

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází podle RRZ z odhadu schodku na rok 2021, který je o 0,8% HDP vyšší než aktuální odhad rozpočtového semaforu RRZ. Případný lepší výsledek hospodaření v roce 2021 by se mohl promítnout i do snížení deficitu v roce 2022 na úrovni přibližně 0,5% HDP, což odpovídá odchylce strukturálního salda v roce 2021.

KRRZ poznamenala, že podle posledního semaforu RRZ by celkové ekonomické prostředí za nezměněných legislativních podmínek mělo snižovat deficit na HDP (bez COVID-19) ze 4,1% v tomto roce na 3,6% v příštím roce a směrem k 3% v roce 2024. v případě naplnění rozpočtových cílů v letech 2023 a 2024 (na které zatím chybí specifikace opatření) by schodek klesl na 2,7% v roce 2023 a 2,6% v roce 2024. Dlouhodobá udržitelnost by se mohla zlepšit do pásma středního rizika za předpokladu přijetí důchodové reformy.

Za podmínky splnění pouze vyspecifikován předpokladů v rozpočtu (včetně vyššího startovacího deficitu v roce 2021) – a tedy nenaplnění cílů – by deficit (bez COVID-19) podle RRZ klesl ze 4,8% v tomto roce na 4,3% v příštím roce a 3,3% v roce 2024. v případě přijetí důchodové reformy by tento scénář pravděpodobně výrazně nezměnil dlouhodobou udržitelnost.

Za podmínky nerozpuštěných rezervy pro nepřijetí důchodové reformy by podle rady deficit klesl ze 4,8% na 3,5% v roce 2022 a 2,8% v 2024. Tento scénář by však mohl znamenat zhoršení dlouhodobé udržitelnosti.

Z pohledu tvorby návrhu rozpočtu je podle RRZ pozitivem rozšíření skupiny položek rozpočtu, které jsou odborně posuzovány Výborem pro daňové prognózy (např. Příjem z prodeje povolenek, odvod z hazardních her nebo příjem z dividend).

Rada pozitivně vnímá pokračování snahy zefektivňovat veřejné investice přes princip nulového startovacího rozpočtu (zero-based budgeting). Ten má za cíl financovat pouze připravené a dostatečně návratné projekty.